اقتصاد نود و چهار (2)

سهميه‌بندي حذف شد؛ مصرف بنزين ركورد زد +نمودار

طرح کارت سوخت مانع جدی در برابر قاچاق بنزین و گازوئیل به شمار می‌رود و هیچ نهاد نظارتی در کشور نیز با حذف این طرح، موافق نیست و با این شرایط، مشخص نیست علت اصرارهای مکرر زنگنه برای حذف این طرح چیست؟

آخرین اخبار