لقمه های نقد (1)؛

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد/ انگشت اشاره بر طرح پسماندهای ویژه در نصرآباد

انتظار می رود مسوولان دستگاه های مختلف و مرتبط علاج واقعه را قبل از وقع نموده و زمینه را برای احداث مجتمع دامپروری و شهرک فرآوری کانی های غیر فلزی فراهم کنند.

آخرین اخبار