تا پایان سال آینده

اصفهان زیرپوشش کامل پزشک خانواده قرار می‌گیرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تا انتهای سال 94 کلیه مناطق و شهرهای این استان از جمله کلانشهر اصفهان زیرپوشش اجرای طرح پزشک خانواده قرار می‌گیرد.

آخرین اخبار