استاندار خبر داد:

اجرای طرح پایلوت «کرامت» در اصفهان/ مشارکت مردم در مبارزه با مواد مخدر در این طرح متجلی می‌شود

زرگرپور از کلید خوردن اجرای پایلوت طرح کرامت در استان اصفهان خبر داد و تأکید کرد: باید تمام پیگیری‌ها انجام گیرد تا این طرح به بهترین نحو اجرایی شود.

آخرین اخبار