آماده باش 800 نفر نیروی پلیس برای اجرای طرح نوروزی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:800 نیروی آماده باش اجرای طرح نوروزی پلیس را در سطح شهر اصفهان اجرا می کنند.

آخرین اخبار