در جمع مسئولان آموزش و پرورش بن رود مطرح شد؛

شرکت 300 دانش آموز بن رودی در طرح هدایت تحصیلی

عصر امروز جلسه کمیته هدایت تحصیلی منطقه بن رود با محوریت هدایت تحصیلی در سال تحصیلی97-96 برگزار شد.

آخرین اخبار