همزمان با طرح هجرت 3؛

درخشش جهادگران طرح هجرت در مدارس جرقویه سفلی/ تصاویر

حضور 150 نفری دانش آموزان بسیجی در طرح هجرت 3 با هدف مرمت و بهسازی مدارس به رسم هر سال برگزار شد.

آخرین اخبار