وزیر نیرو:

تاکید بر مدیریت مصرف و تقاضا در حوزه آب /جامعه بدمصرفی هستیم

اردکانیان گفت:جامعه ما در حوزه های مختلف به ویژه منابع آبی، بد مصرف است و باید اگوی مصرف مناسبی در حوزه آب داشته باشیم.

آخرین اخبار