همزمان با جمعه آخر رمضان:

طرح نیایش آسمانی در جرقویه سفلی کلید می خورد

طرح نیایش آسمانی در جرقویه سفلی همزمان با جمعه آخر ماه رمضان در کلیه مناطق این بخش برگزار می شود.

آخرین اخبار