امام جمعه شهر ورزنه:

دولتی ها به مطالبات مردم پاسخ دهند/ ساده زیستی شهید رجایی را باید الگو گرفت

حجت الاسلام شامحمدی گفت: خدمات دولت در این هفته باید برای مردم بازگو و به مطالبات مردم پاسخ داده شود.

آخرین اخبار