با حضور مسئولان:

طرح نشاط معنوی سال 1394 جلگه و جرقویه افتتاح شد

طرح ملی نشاط معنوی با حضور مسئولان بخش جلگه در امامزاده اسحاق(ع) هرند افتتاح گردید.

آخرین اخبار