مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان:

راهروهای سرپوشیده بنای تاریخی ۳۳ پل حفاظت می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: در طرح نرده‌کشی ۳۳ پل راهکاری اندیشیده می‌شود تا علاوه بر زیبایی بصری، تمامی راهروهای سرپوشیده این بنای تاریخی قابل تردد نبوده و حفاظت شود

آخرین اخبار