مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت:

آغاز ماه مهر با مهرورزی واقفین نیک اندیش

همزمان با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس طرح مهر تحصیلی در استان اصفهان اجرا می شود.

آخرین اخبار