مسئول نیازسنجی فنی‌وحرفه ای اصفهان اعلام کرد

اجرای طرح ملی نیاز‌سنجی روستایی در نیمی از شهرستان‌های اصفهان

مسئول نیازسنجی اداره کل فنی و حرفه‌ای اصفهان گفت: طرح ملی نیاز‌سنجی روستایی در نیمی از شهرستان‌های اصفهان اجرا شده و نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است.

آخرین اخبار