گزارش؛

مبارزه با بیماری سالک طرح تابستانه بسیج سازندگی در شرق اصفهان

بسیج سازندگی اصفهان در راستای اجرای برنامه‌های جهادی خود طرح مبارزه با بیماری سالک که در مناطق شرقی اصفهان فراگیر است را در دستور کار دارد.

همزمان با ماه دوم بهار؛

طرح پیشگیری از بیماری سالک در حسن آباد کلید خورد

طرح مبارزه با بیماری سالک با همکاری بسیج و دیگر ارگان های ذیربط در شهر حسن آباد از توابع جرقویه علیا افتتاح شد.

رییس بهداشت شماره یک اصفهان خبر داد:

پرداخت حق الزحمه کارگران طرح مبارزه با بیماری سالک در شرق اصفهان/ پیگیری ها نتیجه داد

دکتر ترک زاده گفت: مبالغ بدهی حق الزحمه کارگران طرح مبارزه با بیماری سالک بخش جلگه و بن رود به حساب بسیج سازندگی واریز شد تا به زودی توزیع مبالغ انجام شود.

با گذشت 9 ماه از طرح مبارزه با بیماری سالک در شرق اصفهان؛

حق الزحمه ای که هنوز به دست کارگران بن رودی نرسیده است/ مطالبه قشر محروم جامعه از مسئولان

درخواست کارگران مشمول طرح مبارزه با ناقل بیماری سالک در بخش بن رود، پرداخت حق الزحمه ناچیز آنان از مسئولان ذیربط است که به نوعی می تواند موجبات دلگرامی آنان در حضور داوطلبانه در این طرح فراهم کند.

آخرین اخبار