دبیر اجرایی طرح قرآنی خبر داد:

استعداد یابی 500 دانش آموز بخش کوهپایه در طرح قرآنی جهادی سبحان

قاسمی تودشکی گفت: از جمله اهدافی که در طرح قرآنی جهادی سبحان دنبال می شود، پرورش اخلاق قرآنی در بین دانش آموزان است.

آخرین اخبار