در مراسم اختتامیه دوره فاطمه شناسی جرقویه سفلی مطرح شد:

خودسازی، آغاز خوشبختی در زندگی مشترک است

کارشناس مسائل خانواده گفت: مواظب باشید کور زندگی نکنید زیرا کسانیکه نماز نمی خوانند و ظلم می کنند همان افرادی هستند که کور زندگی می کنند.

با حضور بانوان محمد آبادی؛

اختتامیه طرح فاطمه شناسی با حضور مادر شهید خرازی برگزار شد

مراسم اختتامیه سال دوم طرح فاطمه شناسی با حضور بانوان شهر محمد آباد و به همت شهرداری این شهر برگزار شد.

شهرداری محمد آباد برگزار کرد:

با هم تا بهشت به همت شهرداری محمد آباد

چهارمین دوره طرح فاطمه شناسی با حضور جمع کثیری از مردم شهر محمدآباد برگزار شد.

پیرو جلسات قبلی:

دومین جلسه اولین دوره طرح فاطمه شناسی برگزار شد

دومین جلسه اولین دوره طرح فاطمه شناسی(باهم تا بهشت) با رویکرد سبک زندگی اسلامی با موضوع تربیت فرزندان تعامل فرزندان در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.

آخرین اخبار