جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی؛

آغاز نام نویسی مرحله اول طرح غیبت سربازی

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی، گفت: روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه جاری، اولین مرحله نام نویسی طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی در سال ۹۶ آغاز می‌شود.

آخرین اخبار