به دنبال طرح خدمت رسانی به مناطق محروم؛

شرکت 350 نفر ورزنه ای در طرح غربالگری بیماری های غیر واگیر/ تصاویر

طرح غربالگری بیماری های غیر واگیر از امروز تا پایان شهریور ماه در مرکز بهداشت شماره یک و شماره دو ورزنه ادامه دارد که تا کنون حدود 1500نفر مورد غربالگری قرار گرفتند.

در دهستان رامشه انجام شد:

طرح غربالگری دانش آموزان مجتمع آموزشی پرورشی امام محمد باقر(ع)

با همکاری مجتمع آموزشی و پرورشی امام محمد باقر(ع) روستای اسفنداران و کانون قرآن و عترت حسن آباد طرح غربالگری دانش آموزان این مجتمع انجام شد.

آخرین اخبار