در گفتگو با مشاور اجتماعی استانداری:

رمز نجات زاینده رود اجرای مصوبات شورای عالی آب است

مشاور اجتماعی استانداری گفت: من عزیزان وزرات نیرو را به خواندن دقیق قانون توزیع عادلانه آب خصوصا ماده 44توصیه می کنم.

آخرین اخبار