یک روز بعد از اجرای طرح ضربتی اعلام شد؛

شرایط جدید دریافت وام ازدواج/ «یارانه نقدی»ضامن وام ازدواج هم شد

متقاضیان دریافت وام ازدواج می توانند این تسهیلات را به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب دریافت کنند.

آخرین اخبار