وزیر بهداشت مطرح کرد؛

رعایت پروتکل‌ها در کشور به مرز ۸۵ درصد رسیده است

وزیر بهداشت، با اشاره به روند مطلوب کنترل بیماری کرونا در کشور، بر آثار رعایت پروتکل های بهداشتی در روند نزولی بیماری تاکید کرد.

گزارش/

از غربالگری محله به محله تا خرسندی اساتید علوم پزشکی از اجرای طرح شهید سلیمانی

در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، به ‌منظور قطع زنجیره انتقال ویروس منحوس کرونا در کشور، طرح مشترک بسیج و وزارت بهداشت به ‌نام شهید حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور در حال اجراست.

تقدیر ۱۵۰۰ عضو جامعه پزشکی کشور از اقدامات بسیج در طرح شهید سلیمانی

۱۵۰۰ نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور در بیانیه‌ای از اقدامات بسیج در طرح شهید سلیمانی تقدیر و تشکر کردند.

آخرین اخبار