امضای 231 نماینده بر طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی/ هزینه‌های میلیاردی تبلیغات از کجا می‌آید؟

طرح شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی با امضای 231 نماینده در مجلس تهیه و تدوین شده و به اذعان برخی نمایندگان درصورت تصویب به موقع، امکان اجرای آن در انتخابات اسفندماه وجود دارد.

آخرین اخبار