معاون شورای عالی آموزش و پرورش

وعده افزایش 300 هزار تومانی حقوق معلمان

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با اجرای طرح رتبه‌بندی و طبقه‌بندی معلمان در چهار رتبه حداقل ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود ۶۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

آخرین اخبار