در مدرسه والیبال شهر هرند؛

طرح جوانه های صالحین در ورزش شرق اصفهان کلید خورد

اولین مدرسه والیبال شرق اصفهان زیر نظر پایگاه قمر بنی هاشم حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) مشغول به فعالیت شد.

آخرین اخبار