رئیس اتحادیه چایخانه داران اصفهان

زمزمه‌های بازگشت احتمالی قلیان‌ به اصفهان/ فعالیت 2000 چایخانه غیرمجاز

رئیس اتحادیه چایخانه داران اصفهان گفت: در پیگیری‌های اخیر خبرهای خوبی به ما رسیده که احتمالاً قلیان‌ها برمی‌گردد، زمزمه‌هایی برای بازگشت قلیان به چایخانه‌ها شده اما هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

آخرین اخبار