دادستان اصفهان:

هر طرحی در زمینه برداشت از زاینده‌رود باید بر اساس قانون صورت گیرد

دادستان اصفهان گفت: اجرای هر طرحی در زمینه برداشت از زاینده‌رود باید براساس قانون صورت گیرد و دستگاه‌های متولی باید هرطور شده، اجرای قانون را در دستور کار خود قرار دهند.

آخرین اخبار