استاندار اصفهان خبر داد

انتخاب طرح کاهش آلودگی هوای اصفهان به عنوان «موفق‌ترین» طرح کشور از سوی دولت

استاندار اصفهان گفت: در جلسه هیأت دولت طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان به عنوان موفق‌ترین طرح اجرایی کاهش آلودگی هوا در کشور اعلام شده است.

آخرین اخبار