كنترل كيفي آب حوضه آبريز زاينده رود اقدام فرابخشي است

استاندار اصفهان از بررسي و اخذ تصميمات لازم در خصوص طرح اوليه تدوين برنامه جامع كنترل كيفيت آب زاينده رود و طرح جامع استفاده صحيح از پساب فاضلاب خبر داد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

شهرداری اصفهان درصدد تهیه طرح جامع مدیریت بحران است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: معاونت خدمات شهری اصفهان به دنبال این است که یک طرح جامع مدیریت بحران برای اصفهان تهیه شود.

آخرین اخبار