رییس کمیته امداد کوهپایه خبر داد:

طرح تکریم و مراقبت از سالمندان کلید خورد

رئیس کمیته امداد کوهپایه از طرح تکریم و مراقبت از سالمندان برای اولین بار در بخش خبر داد.

آخرین اخبار