استاندار اصفهان

اعتبارات لازم برای طرح‌های آبرسانی دیده شده است

استاندار اصفهان گفت: طرح تونل سوم کوهرنگ و ساماندهی مسیر زاینده‌رود به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه برای همه طرح‌ها اعتبارات لازم دیده شده است.

آخرین اخبار