بصیری:

سهم آب اصفهان از 1 میلیارد به 150 میلیون متر مکعب رسید

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سال 80 به هنگام مطرح شدن تونل بهشت آباد مقرر شد با احداث آن یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب آب به این استان انتقال یابد اما اکنون با شریک شدن کرمان و یزد تنها 150 میلیون متر مکعب آب به اصفهان اختصاص یافته است.

آخرین اخبار