آغار توزیع سبد غذایی خانوارهای کم درآمد

این سبد در بین خانواده های کم درآمد جامعه همانند دوره های گذشته توزیع می شود و خانواده ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های قبلی، کالاهای خود را دریافت کنند.

آخرین اخبار