طرح تملک و آزادسازی حریم مسجد جامع شهر ورزنه صورت گرفت

طرح تملک وآزادسازی حریم مسجد جامع شهر ورزنه با حضور عطایی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه آغاز شد.

آخرین اخبار