مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد

اخذ مصوبات فاینانس احداث قطار سریع‌السیر اصفهان از هیئت دولت

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ مصوبات مربوط به فاینانس احداث قطار سریع‌السیر اصفهان از هیئت دولت و شورای اقتصاد خبر داد.

آخرین اخبار