فرمانده بسیج جرقویه علیا خبر داد:

آمادگی بسیج جرقویه علیا در تعویض ماهواره با دستگاه دیجیتال

فرمانده حوزه بسیج امام محمدباقر(ع) از طرح جمع آوری ماهواره و تعویض آن با یک دستگاه دیجیتال خبر داد.

آخرین اخبار