۴ طرح تشويقی کاهش مصرف برق در صنايع

مدير گروه مديريت مصرف شرکت توزيع برق استان اصفهان گفت: امسال چهار طرح تشويقي کاهش مصرف برق براي کاهش مصرف برق در صنايع و کشاورزي‌ اجرا مي‌شود.

به منظور کاهش مصرف برق در تابستان انجام می‌شود

اجرای 4 طرح تشویقی کاهش مصرف برق در صنایع و کشاورزی‌

مدیر گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: امسال چهار طرح تشویقی کاهش مصرف برق برای کاهش مصرف برق در صنایع و کشاورزی‌ اجرا می‌شود.

آخرین اخبار