وزیر آموزش وپرورش خبر داد:

سوم مهر زمان بازگشایی مدارس

مدارس سراسر کشور هم زمان شنبه سوم مهر بازگشایی می شوند.

آخرین اخبار