مدیرکل ارشاد اصفهان

طرح تاکسی گردشگری در شهر تاریخی اصفهان اجرا شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: تردد گردشگران خارجی در اصفهان باید اصولی، با امنیت و آرامش و همراه با اطلاعات باشد بنابراین پیشنهاد طرح تاکسی گردشگری مطرح شده و منتظر تصویب در شورای شهر اصفهان است.

آخرین اخبار