در اصفهان اجرا می‌شود

خرید آسان دوچرخه با طرح «بفرمائید دوچرخه»

اصفهان، شهری که از گذشته به شهر دوچرخه‌ها معروف بود اما اکنون گذر دوچرخه این روزها بسیار کم شده و آلودگی هوا و ترافیک بر شهر چیره شده است، شهرداری اصفهان برای بازگشت به آن روزها و تبدیل شدن مجدد اصفهان به شهر دوچرخه‌ها و همچنین بهبود هوای اصفهان با طرحی با نام «بفرمائید دوچرخه» وارد میدان شده است.

آخرین اخبار