معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور:

طرح «بشیر» با هدف تحکیم بنیاد خانواده در کشور اجرایی شد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: طرح بشیر با هدف تحکیم بنیاد خانواده و ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی به کل جامعه به ویژه زوج‌های جوان در سطح جامعه در حال اجرا است.

آخرین اخبار