طرح “بسم الله الرحمن الرحیم” بر روی روسری ها در بازار

متأسفانه اخیرا روسری هایی در بازار توزیع شده است که کلمه “الله” به طرز ماهرانه ای بر روی آن ها کار شده است.

آخرین اخبار