سخنان موافقان و مخالفان یک طرح

کامران: عشایر در نیاوران زندگی نمی کنند که توقع بالایی داشته باشند

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: تصویب بازنشسته کردن کسانی که حق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر حداقل کاری است که برای قشر محروم و مستضعف انجام می‌دهیم.

آخرین اخبار