مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان خبر داد؛

انتقال آب از خلیج فارس برای اصفهان/ بخشی از نیاز آبی از کارون منتقل می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان این که طرح انتقال آب از خلیج‌فارس برای مصارف آشامیدنی مردم در فلات مرکزی ازجمله استان اصفهان در دستور کار جدی وزارت نیروست، گفت: بخشی از آب حوضه آبریز سد کارون پس از تلمبه شدن از تونل سوم کوهرنگ در حال انتقال است.

آخرین اخبار