استاندار اصفهان:

اصفهان با کاهش 20 درصدی آلودگی نفس کشید

استاندار اصفهان گفت: با اجرای طرح های مبارزه با آلودگی هوا بیش از 20 درصد آلودگی این شهر کاهش یافته است که باعث شد مردم اصفهان نفس بکشند.

آخرین اخبار