مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

پرونده مسکن مهر اصفهانی ها سال آینده بسته می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پرونده تحویل واحدهای مسکونی مسکن مهر در استان اصفهان حداکثر تا نیمه سال آینده بسته می شود.

آخرین اخبار