استاندار اصفهان

احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی باید در شورای عالی آب اجرایی شود

استاندار اصفهان گفت: احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی باید در شورای عالی آب اجرایی شود و در این زمینه باید اقدامات عملی صورت گیرد.

آخرین اخبار