مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان انتقاد کرد:

سیاست یک بام و دوهوای وزارت نیرو در تخصیص بودجه طرح‌های انتقال آب

مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با انتقاد از سیاست یک بام و دوهوای وزارت نیرو، گفت: در حالیکه به گفته وزارت نیرو برای تکمیل تونل سوم پولی نیست اما برای اجرای سریع و اتمام طرح بن بروجن با سرعت بودجه درنظر می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

هشت سال خشکسالی اصفهان و کسری 575 میلیون متر مکعب آب

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: اگر طرح‌های انتقال آب به فلات مرکزی ایران (بهشت آباد) و تونل کوهرنگ 3 نیز به مرحله بهره برداری برسد اصفهان باز هم با 575 میلیون متر مکعب کسری آب مواجه خواهد شد.

آخرین اخبار