گزارش؛

روستای فارفان، دهکده اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان

اجرای بیش از ۶۰ طرح اقتصاد مقاومتی در روستای فارفان این منطقه را به دهکده اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان تبدیل کرده است.

آخرین اخبار