رئیس سازمان بسیج سازندگی:

دولت در صدور مجوز و تسریع در ضوابط طرح‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: در سال 95 انتظار داریم که دولت همکاری تنگاتنگی با بسیج به‌خصوص در حوزه صدور مجوزهای طرح‌های اقتصادی مقاومتی و تسریع در ضوابط واحدهای کوچک داشته باشد.

آخرین اخبار